Co sie dzieje w sprawie "Osy"?

Sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia

Moderatorzy: fdt, deglock

Awatar użytkownika
fdt
Posty: 1644
Rejestracja: 2004-01-04, 15:49
Lokalizacja: Elbląg

Co sie dzieje w sprawie "Osy"?

Post autor: fdt »

Niniejszym chciałbym poinformować wszystkich tych którzy popierają ideę ratowania "Osy" o tym co się dzieje ze sprawą:

1. Stowarzyszenie wysłało listy informujące o charakterze przedsięwzięcia do Ministra ON, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (przypominam, że Elbląg leży w woj. War-Maz.) oraz prezydenta Miasta Elbląga.

2. Sporządziliśmy wstępne plany "zagospodarowania" Osy, w tym projekcje finansowe pozyskania okrętu i jego utrzymania (w ujęciu kosztowym rocznym) oraz wspólnie z Zarządem Portu ustaliliśmy wstepnie najlepsze miejsca cumowania jednostki.

Obrazek
wizualizacja Tomasz Grotnik

3. Na spotkaniu z władzami Miasta przedstawiliśmy nasze plany i opracowania, które spotkały się z pozytywnym odzewem. W póltorejgodzinnym spotkaniu poświęconym omówieniu szczegółów brali udział przedstawiciele kilku wydziałów Urzędu Miasta i wicprezydent Miasta.

4. Na początku przyszłego tygodnia rozpoczynamy "natarcie" pełnymi siłami w kierunku Ministra Obrony Narodowej. Liczymy na waszą pomoc duchową i mailową.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy aktywnie kibicują akcji ratowania "Osy".
Awatar użytkownika
POLISHSUB
Posty: 40
Rejestracja: 2005-11-10, 23:22
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: POLISHSUB »

witam wszystkich

informuję że w Polsce Zbrojnej nr 27 z dnia 1 lipca ukazał się obszerny, godny przeczytania artykuł dotyczący sprawy ORP Władysławowo.

polishsub
Awatar użytkownika
fdt
Posty: 1644
Rejestracja: 2004-01-04, 15:49
Lokalizacja: Elbląg

Post autor: fdt »

Czy ktoś mógłby zeskanować ten artykuł i zamieścić go... lub chociaż streścić o co w nim chodzi? Tu gdzie jestem nie mam szans na zakupienie PZ,
Awatar użytkownika
fdt
Posty: 1644
Rejestracja: 2004-01-04, 15:49
Lokalizacja: Elbląg

Post autor: fdt »

http://www.amw.com.pl/zos_tenders_info. ... er_info=31

Przetargi - Rzeczy Ruchome Koncesjonowane
AMW O G Ł A S Z A
na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 01/OS/2007 NA SPRZEDAŻ NW. SPRZĘTU KONCESJONOWANEGO:

sprzęt pancerny i opancerzony (m. in. czołgi T-72, wozy dowodzenia na SKOT i BRDM ),
sprzęt artyleryjski ( m.in. 85 mm armaty D 44; 57 mm armaty S-60),
sprzęt łączności i radiolokacji,
sprzęt optyczny ( m. in. celowniki, noktowizory, peryskopy),
sprzęt lotniczy ( m. in. samoloty JAK 40; AN-26),
broń strzelecka i części do broni ( m. in. 12,7 mm wkm DSzk; 7,62 mm kbk AKMŁ/ AKMS )
sprzęt morski (m. in. kutry rakietowe proj. 205; kutry zwalczania okrętów podwodnych proj. 918; mały okręt rakietowy proj. 1241 RE; okręt szkolny proj. 888; okręt dowodzenia proj. 776),
amunicja i materiały wybuchowe.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2007 r., godz. 12.00, w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego,
w Warszawie, ul. Nowowiejska 26A, sala nr 502. (V piętro).

a) Do przetargu mogą przystąpić podmioty posiadające odpowiednią koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z Ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. (kopię koncesji MSWiA poświadczoną przez Zarząd firmy "za zgodność z oryginałem" należy złożyć wraz z ofertą).
b) W przypadku zapisu w posiadanej przez podmiot koncesji "bez prawa magazynowania", podmiot powinien przedstawić wraz z ww. koncesją oświadczenie, że ma zabezpieczone możliwości przechowywania nabytego sprzętu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
c) Podmiot przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą zaświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie w sprawie cofnięcia lub zmiany koncesji wydanej przez MSWiA. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem przetargu.

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu (ilość, rodzaj, miejsce składowania, ceny wywoławcze) w postaci szczegółowej oferty, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, są dostępne wyłącznie dla podmiotów posiadających koncesję MSWiA na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl/koncesjonowane.php. Pobranie specyfikacji będzie możliwe po wcześniejszym przesłaniu kopii koncesji MSWiA na nr faksu (022) 314 98 59 i otrzymaniu od organizatora przetargu kodu dostępu.

Sprzęt objęty przetargiem można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Zespołu Gospodarki Mieniem Ruchomym i Obrotu Specjalnego.

Oferty zakupu wybranych pozycji asortymentowych z przetargu należy składać w zabezpieczonej kopercie, oznaczonej napisem "Przetarg nr 01/OS/2007 -ZGMRiOS" w kancelarii Agencji (p.516) w terminie do dnia 30.07.2007 r. do godz. 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego asortymentu na konto: Agencja Mienia Wojskowego, Kredyt Bank S.A. IV O/Warszawa, Nr: 13 1500 1777 1217 7003 0199 0000. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty lub dostarczyć w czasie otwarcia ofert.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wyłączenia z przetargu lub zmiany ilości oferowanego asortymentu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Do ceny zakupu naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.
Awatar użytkownika
pothkan
Posty: 4415
Rejestracja: 2006-04-26, 23:59
Lokalizacja: Gdynia - morska stolica Polski
Kontakt:

Post autor: pothkan »

Brzmi jak nekrolog... :-(
Awatar użytkownika
TOŁDI
Posty: 68
Rejestracja: 2006-07-20, 11:45
Lokalizacja: Varsowia

Post autor: TOŁDI »

:o :o :o :o .....siedem dwójki juz też ida pod młotek ????
Pozdrawiam

Orysiak " Futrzaty" Wojtuś
szafran
Posty: 1865
Rejestracja: 2007-05-25, 19:27
Lokalizacja: Sopot

Post autor: szafran »

TOŁDI pisze::o :o :o :o .....siedem dwójki juz też ida pod młotek ????
A po co WP niezmodernizowany T-72? Są Leo-2A4, PT-91 a i Rosomaki mają całkiem spory potencjał. O Spike nie wspominając
Natomiast w kwestii Osy to szkoda że nie zostanie zachowany chociaż jeden egzemplarz tego okrętu.
Awatar użytkownika
miczman
Posty: 551
Rejestracja: 2005-12-29, 17:54
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: miczman »

Na spotkaniu w Riwierze rozdano ciekawe kalendarium działalności stowarzyszenia. Myślę, że warto aby ktos z Lastadii zamieścił je również tutaj tj. w tym dziale. Mam też pytanie, czy jest w planie strona internetowa?.

Szkoda Osy :cry:
deglock
Posty: 569
Rejestracja: 2004-01-14, 14:47

Post autor: deglock »

Kalendarium dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Lastadia.
9.03.2006 – Spotkanie założycielskie, przyjęcie statutu, wybór komitetu założycielskiego i Zarządu Stowarzyszenia Lastadiana.
22.05.2006 – Pismo Prezydenta Miasta Elbląga do Stow. Lastadia popierające inicjatywę utworzenia skansenu zabytkowych jednostek pływających.
30.05.2006 – Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców, nr KRS: 0000257614.
1-3.06.2006 – VIII Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego we Wrocławiu, prezentacja projektu zachowania jako jednostek muzealnych ORP Władysławowo i lodołamacza Lampart, publikacja referatu.
2.06.2006 – Pismo RR.0717/18/06 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do Ministra Obrony Narodowej z poparciem starań o pozyskanie przez Stowarzyszenie Lastadia kutra rakietowego proj. 205 na cele muzealne.
5.06.2006 – Wniosek Stowarzyszenia Lastadia do Ministerstwa Obrony Narodowej o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego (kutra rakietowego proj. 205).
16.06.2006 – Odrzucenie wniosku o przekazanie Stowarzyszeniu kutra rakietowego proj. 205 z powodów formalnych.
17.06.2006 – Wnioski uczestników VIII Krajowej Konferencji Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, Wrocław, 1-3 czerwca 2006 roku: o przygotowanie projektów procedur prawnych, aby PMW mogła bezpośrednio (nieodpłatnie) przekazywać wycofywane okręty zainteresowanym muzeom, fundacjom, stowarzyszeniom lub innym podmiotom prawnym mającym w swym statucie misję zachowania dziedzictwa technicznego oraz o opracowanie procedur pozyskiwania dotacji celowych z budżetu państwa przez muzea, fundacje i stowarzyszenia na zakup od przedsiębiorstw komercyjnych zabytkowych jednostek pływających celem zachowani ich jako obiektów muzealnych.
3.08.2006 – Porozumienie w sprawie pozyskania kutra rakietowego proj. 205 zawarte pomiędzy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu a Stowarzyszeniem Lastadia
3.10.2006 – Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z.o.o. deklaruje zwolnienie zabytkowych jednostek pływających z opłat portowych oraz deklaruje nieodpłatne holowanie kutra rakietowego przez holownik Jędrek II od Przegaliny do Gdańskiej Głowy, pismo L. Dz. 1404/2006
5.10.2006 - List intencyjny Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszeniem Oficerów Marynarki Wojennej RP kmdr w st, sp. Waleriana T. Rogalskiego w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Lastadia.
17.11.2006 – Porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Oficerów Marynarki Wojennej RP a Stowarzyszeniem Lastadia.
14.12.2006 – Pismo GW I 0713/70/06 Wojewody Warmińsko Mazurskiego Adama Supła do Prezesa Stowarzyszenia Lastadia z informacją o poparciu udzielonym elbląskiej inicjatywie pozyskania na cele muzealne kutra rakietowego proj. 205 podczas spotkania z Ministrem Obrony Narodowej.
5.01.2007 – Umowa Użyczenia na cele muzealne lodołamacza typu L-250 Lampart pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego w Tczewie a Stowarzyszeniem Lastadia.
8.03.2007 – Zgoda na objęcie patronatem Ministra Gospodarki Morskiej Rafała Wiecheckiego starań Stowarzyszenia Lastadia o zachowanie polskiego dziedzictwa techniki morskiej i rzecznej.
Maj 2007 – Odmowa przekazania przez MON Muzeum Archeologiczno Historycznemu w Elblągu kutra proj. 205 na cele muzealne, propozycja przekazania małego okrętu ZOP proj. 918 M.
6.06.2007 – Spotkanie przedstawicieli zarządów Stowarzyszeniem Oficerów Marynarki Wojennej RP oraz Stowarzyszenia Lastadia z dziennikarzami w sprawie ustalenia dalszych działań na rzecz zachowania jako okrętu muzeum kutra rakietowego proj. 205 ORP Władysławowo.
deglock
Posty: 569
Rejestracja: 2004-01-14, 14:47

Post autor: deglock »

Ja bym jeszcze na osie nie stawiał krzyżyka bo tak na prawdę jeszcze nic nie wiadomo, więc proszę jeszcze nie biadolić...
MG
ODPOWIEDZ